Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2013

kayon
10:08
2467 4ee7 420
Reposted bysmiletheplanet smiletheplanet
kayon
10:02
2440 7eb8 420
Reposted byautunno autunno

August 25 2013

kayon
14:13
2578 07c7 420
Reposted bybradypus bradypus

August 14 2013

kayon
17:44

August 13 2013

kayon
17:24
kayon
17:20
kayon
13:18

February 20 2013

kayon
18:57
9799 c1c3 420
Reposted fromchocolat chocolat
kayon
18:57
9914 d5b3
Reposted fromchocolat chocolat

February 13 2013

kayon
14:23
8548 a2cc
Reposted byniewolnikblackdreams

February 12 2013

kayon
17:37
3874 4e38 420
Reposted bychocolatArabica
kayon
17:33
3838 363b
Reposted bykapelanmonimichburakotkajustcauseKukzkfretkaJaNieMoge
kayon
14:49
2108 9402 420
Reposted byinsideyourheadkoniknabujanachsabvelqzmojafikcjaflawless

February 09 2013

kayon
17:32
6270 c930 420
Reposted byScramjatrysznikObstsalatchen88

February 08 2013

kayon
19:37
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji - powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
kayon
19:28
Mogę zaakceptować porażkę ,ale nie mogę zaakceptować braku próby.
— Michael Jordan
kayon
19:26
Człowiek ,który nie robi błędów ,zwykle nie robi niczego
— Edward John Phelps
Reposted bymarrcinWeirdBlueLabel

February 07 2013

kayon
13:40
kayon
12:49
1036 07ac 420
Reposted bychocolatchodzobejmijmniedokrwi
kayon
12:46
Nie spuszczaj głowy gdy stres wiąże Ci ręce, nie musisz być kimś dla kogoś, bądź sobą dla siebie.
— life
Reposted fromchocolat chocolat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl